Liên hệ truyền thông hợp tác 

Quý vị muốn hợp tác – truyền thông với Trung tâm Unesco nghiên cứu và ứng dụng thôi miên Việt nam.

Vui lòng liên hệ với Trung tâm qua số điện thoại: 0965189669 Email: nmq.tribenhkhongdungthuoc@gmail.com

Địa chỉ văn phòng: Nhà văn hóa
Phường yên phụ,số 1/15,ngõ 189
Đường An Dương,Tây Hồ,Hà Nội

Leave a Reply